14,8 milijuna eura za gospodarenje otpadom i planiranje prilagodbe klimatskim promjenama

Podijeli

 

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je objavio četiri nova javna poziva namijenjena projektima vezanima za klimatske promjene i zaštitu okoliša. 

  • Javni poziv za sufinanciranje mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada
  • Javni poziv za sufinanciranje provođenja izo-info aktivnosti o gospodarenju otpadom
  • Javni poziv za sufinanciranje radnih podloga za izradu Programa prilagodbe klimatskim promjenama i SECAP
  • Javni poziv za sufinanciranje projekata koji doprinose održivosti posjetiteljske infrastrukture.

Riječ je o ukupno 14.8 milijuna eura koji su osigurani za projekte lokalnih jedinica, komunalnih društava i javnih ustanova. Najviše sredstava, čak 10 milijuna eura je osigurano za mjere odvojenog sakupljanja komunalnog otpada. Za sufinanciranje nabave komunalne opreme mogu se prijaviti jedinice lokalne samouprave, ali i komunalna društva, koja za planiranu opremu i uređaje mogu dobiti u visini sredstava do 150.000 eura. Stope sufinanciranja ovise o području te se kreću od 40, 60, pa sve do 80%.

Kako bi se infrastruktura koristila na odgovarajući način i postiglo željeno smanjenje ekološkog otiska, ključni su edukacija i svjesnost građana. Upravo zato se osim opreme i uređaja, lokalnim jedinicama s milijun eura sufinanciraju i edukativno – informativne aktivnosti o gospodarenju otpadom u iznosu do 15.000 eura sufinanciranja.

Stopa sufinanciranja do 80%  su predviđene i za lokalne jedinice koje žele dobiti sufinanciranje za izradu Programa ublažavanja, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja ili radnih podloga za izradu Akcijskih planova energetski održivog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP) i/ili izvješća o njihovoj provedbi. Riječ je o ključnim dokumentima lokalne i regionalne razine koji ocjenjuju utjecaj ranjivosti i rizika na klimatske promjene te identificiraju prioritetne mjere ublažavanja klimatskih promjena te osiguravaju mogućnost prijave za njihovo financiranje kroz različite EU i nacionalne fondove. Za njihovu izradu, Fond je osigurao ukupno 300.000 eura. Pojedina jedinica može podnijeti najviše jednu prijavu i njome osigurati do 15.000 eura bespovratnih sredstava.

Čak 80% sufinanciranja odnosno najviše do 300.000 eura mogu dobiti javne ustanove za projekte koji doprinose smanjenju ekološkog otiska te povećanju otpornosti na klimatske promjene u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000.

Za projekte koji doprinose održivosti posjetiteljske infrastrukture, u proračunu Fonda je rezervirano čak 3.5 milijuna eura. Kako bi ostvarili sufinanciranje, prijavitelji u svojim prijavama moraju detaljno obrazložiti kako će predmet sufinanciranja doprinijeti otpornosti, održivosti infrastrukture, financijskim uštedama održavanja ili smanjenju ekološkog otiska.

 

Ostale novosti