Obavijest: Otvoreni su HAMAG zajmovi za poduzetnike

Podijeli

 

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) od danas 25.3.2024. zaprima prijave za zajmove putem on – line obrasca.

Mikro, mali i srednji poduzetnici (MSP) za zajmove je predviđeno  ukupno 50.000.000 eura.

Iz Europskog fonda za regionalni razvoj financirat će se dvije vrste zajmova: EFRR Mali zajmovi za investicije te EFRR Mali zajmovi za obrtna sredstva. Malim zajmovima za investicije kreditirat će se subjekti malog gospodarstva uz povoljnije uvjete financiranja. Namjena ovog zajma je financiranje osnovnih sredstava (materijalna i  nematerijalna imovina) te obrtna sredstva maksimalno do 30% iznosa zajma.

Maksimalni iznos Malog zajma za investicije iznosi 100.000 eura, a kamatna stopa je osnovna stopa koja vrijedi za Republiku Hrvatsku na datum zaprimanja zahtjeva umanjena za 1 postotni bod. Zajmovi za obrtna sredstva namijenjeni su  isključivo za financiranje tekućih troškova poput: troškovi pripreme proizvodnje, sirovina i materijala, troškovi zaposlenih, zakupa poslovnog prostora, režijski troškovi, opći troškovi i sl.

Maksimalni iznos Malog zajma za obrtna sredstva je 30.000 eura, a kamatna stopa je  osnovna stopa koja vrijedi za Republiku Hrvatsku na datum zaprimanja zahtjeva umanjena za 0,5 postotna boda.

Cilj ovih financijskih instrumenata je povećanje dostupnost zajmova i jamstava subjektima malog gospodarstva uz smanjenje kamatne stope i smanjenje razine potrebnih sredstava osiguranja.

Ostale novosti