EURO PROJEKT SCRIPTUM

STRUKTURNI FONDOVI

U sklopu Nacionalnog plana za oporavak i otpornost, mjere i aktivnosti doprinijet će postizanju pametnog, održivog i uključivog rasta, uz povećanje broja radnih mjesta, produktivnosti i konkurentnosti gospodarstva, kao i jačanju gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije Hrvatske.

Uključujući grane:

– Gospodarstvo
– Javna uprava, pravosuđe i državna imovina
– Obrazovanje, znanost i istraživanje
– Tržište rada i socijalna zaštita
– Zdravstvo
– Inicijativa: Obnova zgrada

Natječaji u komponenti gospodarstva imaju za cilj jačanje sveukupnog gospodarstva kao i smanjenje rizika u budućnosti.

Natječaji se provode u potkomponentama:

 • Jačanje konkurentnosti i zelena tranzicija gospodarstva
 • Energetska tranzicija za održivo gospodarstvo
 • Unaprjeđenje vodnog gospodarstva i gospodarenje otpadom
 • Razvoj konkurentnog, energetski održivog i učinkovitog prometnog sustava
 • Unaprjeđenje korištenja prirodnih resursa i jačanje lanca opskrbe hranom
 • Razvoj održivog inovativnog i otpornog turizma

Pružamo usluge savjetovanja te pripreme i provedbe projekata iz područja strukturnih fondova.

Nakon raspisivanja/objave natječaja naša stručna pomoć obuhvaća:

 • informiranje o uvjetima raspisanog natječaja
 • pisanje projekta (ispunjavanje prijavnih obrazaca, izrada budžeta projekta, izrada logičke matrice,..)
 • organiziranje i vođenje pripreme potrebne dokumentacije za prijavu na natječaj (koja uključuje i pribavljanje odgovarajućih ponuda za robe, usluge i radove u skladu s uvjetima natječaja)
 • izradu odgovarajućih studija (poslovni planovi i investicijski elaborati, izrada poslovnog plana, izrada studije izvodljivosti i analize troškovi i korist)
 • pripremu i podnošenje prijave na natječaj.