EURO PROJEKT SCRIPTUM

HAMAG BICRO ZAJMOVI

ESIF zajmovi

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije i Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, potpisali su 30. lipnja 2016. godine Spohborrazum o financiranju za provedbu financijskih instrumenata u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020.

Temeljem navedenog, HAMAG-BICRO raspisao je Programe ESIF Mikro i Malih zajmova. Program ESIF Mikro zajmovi dijele se na programe mikro investicijskih zajmova i mikro zajmova za obrtna sredstva i program je namijenjen mikro i malim poduzetnicima.

Program ESIF Malih zajmova namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzetnicima.

Financijski instrumenti pomažu u mobilizaciji dodatnih javnih i/ili privatnih izvora financiranja u svrhu otklanjanja tržišnih nedostataka. S obzirom na trenutnu ekonomsku situaciju i sve veću oskudnost javnih resursa, očekuje se da će financijski instrumenti imati još značajniju ulogu u budućnosti

Zajmovi za ruralni razvoj

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju potpisali su 18. travnja 2018. godine Sporazum o financiranju za provedbu financijskih instrumenata u okviru Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine.

Temeljem navedenog, HAMAG- BICRO raspisao je Financijske instrumente Mikro i Mali zajmovi za ruralni razvoj.

Financijski instrument Mikro zajam za ruralni razvoj namijenjen je mikro i malim poduzetnicima u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru.

Financijski instrument Mali zajmovi za ruralni razvoj namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzetnicima u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru.

Dostupni HAMAG BICRO Zajmovi:

ESIF mikro investicijski zajam

Mikro investicijski zajam za ruralni razvoj

Mali investicijski zajam za ruralni razvoj

Mikro zajam za obrtna sredstva za ruralni razvoj

Izrađujemo poslovne planove/investicijske studije prema zadanoj metodologiji i najvišoj razini kvalitete koju je struka propisala.