Poziv za dostavu projektnih prijava za male projekte u okviru Prioriteta 3, specifični cilj 6.3., u okviru prekograničnog Interreg Programa Slovenija – Hrvatska 2021. – 2027.

Podijeli

Program prekogranične suradnje Interreg Slovenija – Hrvatska 2021. – 2027. 17. studenoga 2023. otvorio je prvi poziv na dostavu projektnih prijedloga za male projekte, otvoren do 31. siječnja 2024.

Predmet otvorenog poziva je sufinanciranje projekata Specifičnog cilja 6.3: Izgradnja uzajamnog povjerenja, osobito poticanjem djelovanja „od građana za građane“. Svrha malih projekata je produbiti uzajamno povjerenje i razumijevanje među stanovnicima prekograničnog područja Hrvatske i Slovenije i ojačati povezanost među njima.

Podržat će se 2 tipa malih projekata:

  • Projekti prekogranične suradnje Tip 1 – projekti kojima se podupiru manja događanja namijenjena specifičnim ciljnim skupinama koje su definirane projektom i njegovim ciljevima, kao što su radionice, konferencije, seminari, treninzi i kampovi;
  • Projekti izgradnje uzajamnog povjerenja Tip 2 – projekti kojima se podupiru veća događanja koja će imati utjecaj na stanovništvo koje živi u prekograničnom području.

Program daje mogućnost za suradnju projektnim partnerima iz programskog područja koje obuhvaća osam NUTS 3 regija u Republici Hrvatskoj (Primorsko-goranska, Istarska, Zagrebačka, Krapinsko-zagorska, Varaždinska, Međimurska i Karlovačka županija te Grad Zagreb) te devet NUTS 3 regija u Republici Sloveniji.

Najviši iznos potpore iznosi do 16.000,00 eura za projekte Tipa 1 i do 24.800,00 eura za projekte Tipa 2; uz stopu sufinanciranja od 80%.

Trajanje projekta ne smije biti dulje od 12 mjeseci, a moraju uključivati minimalno jednog projektnog partnera iz Slovenije i jednog iz Hrvatske, a svi projektni partneri moraju imati sjedište na programskom području.

Ostale novosti