Dokazivanje inovativnog koncepta – Drugi Poziv

Podijeli

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Drugi poziv- Dokazivanje inovativnog koncepta.

Datum početka zaprimanja projektnih prijava01.10.23, 00:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 01.12.23, 23:58

Svrha ovog poziva:

 • Povećanje spremnosti za razvoj novih proizvoda i procesa zbog poboljšanih istraživačko-razvojnih i inovacijskih kapaciteta poduzeća i znanstvenih organizacija.

Posebni ciljevi Poziva:

 • Poboljšanje tržišne spremnosti rezultata istraživanja i razvoja,
 • Unaprjeđenje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije.

Ukupna bespovratna sredstva: 4.799.920,37 €

 • Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 26.500,00 €
 • Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 66.000,00 €.

Intenzitet potpore:

 • Potpore za projekte istraživanja i razvoja (članak 25. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014):
  • Mikro i mala poduzeća – 70%;
  • Srednja poduzeća – 60%.
 • Potpore za inovacije za MSP-ove (članak 28. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014):
  • Mikro, mala i srednja poduzeća – 50%.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:

 • Mikro poduzetnici
 • Mali poduzetnici
 • Srednji poduzetnici
 • Znanstvenoistraživačke institucije
 • Građani.

Partnerstvo:

 • Prijavitelji koji su poduzeća ili fizičke osobe projekt provode samostalno.
 • Prijavitelji koji su istraživačke organizacije projekt mogu provoditi samostalno ili u partnerstvu s Prepoznatim centrom.
 • Prijavitelji koji sami imaju status Prepoznatog centra, projekt provode samostalno.

Prihvatljive aktivnosti projekta:

 • Projektom će se primarno financirati istraživačke aktivnosti na razini tehnološke spremnosti TRL 3-4 , koje se mogu svrstati u kategoriju industrijskog istraživanja. To obuhvaća stvaranje sastavnih dijelova složenih sustava i može uključivati izradu prototipova u laboratorijskom okruženju ili u okruženju sa simuliranim sučeljima postojećih sustava te pilot-linije ako je to neophodno za industrijsko istraživanje, prvenstveno za provjeru generičke tehnologije.
 • Istraživanje (TRL 3-4):
  • Izrada prototipa;
  • Demonstracija tehničke izvedivosti.
 • Aktivnosti upravljanja inovacijskim ciklusom
 • Izrada dokumenata u svrhu komercijalizacije inovacije:
  • Analiza tržišta;
  • Izrada studije izvedivosti;
  • Izrada koncepta i/ili strategije za razvoj i/ili komercijalizaciju proizvoda (studija ili plan za komercijalizaciju);
  • Provjera i zaštita intelektualnog vlasništva,
  • Pretraga patenata
  • Validacija ideje tj. tržišne potrebe, analiza strategije zaštite intelektualnog vlasništva
 • Administrativno vođenje projekta.

 

Ostale novosti