EURO PROJEKT SCRIPTUM

JAVNA NABAVA

Javna nabava predstavlja velik rizik za povrat sredstava iz fondova zbog velikih iznosa ugovora, kao i velikog udjela u ukupnim sredstvima projekta te mogućnosti da se nepravilnost utvrdi u bilo kojem trenutku u provedbi, prilikom odobrenja konačnog izvještaja, u razdoblju nakon završetka provedbe projekta.

Unutar korištenja usluge javne nabave pružamo Vam:

  • izradu plana nabave radova, opreme i usluga unutar projekta
  • pregled i administrativnu usklađenost tehničkih specifikacija/opisa radova
  • pojašnjenje uvjeta provedbe nabave
  • sudjelovanje pri radu odbora za ocjenjivanje, javno otvaranje ponuda i izrada izvještaja
  • pomoć pri provedbi ugovora o nabavi