EURO PROJEKT SCRIPTUM

NACIONALNI FONDOVI

HZZ potpore za samozapošljavanje

Potpore za samozapošljavanje su državne potpore koje se dodjeljuju nezaposlenim osobama koje se odluče na pokretanje vlastitog posla, a prijavljene su u evidenciju Zavoda.

MJERU MOGU KORISTITI:

            – Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju Zavoda koje su prošle aktivnosti vezane uz samozapošljavanje u suradnji sa savjetnikom za samozapošljavanje,

            – Nezaposlene osobe koje odluče pokrenuti vlastiti posao udruživanjem,

TRAJANJE MJERE:

– 24 mjeseca

FINANCIRANJE MJERE:

Potpora za samozapošljavanje može se dodijeliti za četiri skupine korisnika.

  1. Skupina – do 120.000,00 kn
  2. Skupina – do 80.000,00 kn

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI U 2022.:

Potpora za samozapošljavanje dodjeljuje se primjenom:

  1. a) fiksnog iznosa
  2. b) varijabilnog iznosa

Prihvatljiv trošak je i PDV iskazan na računima, a koji nije povrativ prema nacionalnim propisima o PDV-u.

Konzultantska usluga za potpore za samozapošljavanje uključuje:

  • Savjetovanje i razradu ideje
  • Pomoć pri prikupljanju dokumentacije potrebne za prijavu
  • Izrada poslovnog plana prema metodološkim smjernicama i najvišoj razini kvalitete
  • Praćenje rezultata i poštivanje rokova nakon pozitivne odluke