Objavljena su dva natječaja za provedbu intervencija za poljoprivrednike ukupne vrijednosti 70.000.000,00 eura

Podijeli

Natječaj za provedbu intervencije 73.10. Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju’’

Potporom u sklopu ove intervencije sufinancirat će se ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju kako bi se poboljšala ukupna učinkovitost i održivost poljoprivrednih gospodarstava, uključujući zaštitu okoliša i prilagodbu klimatskim promjenama. Ulaganja su moguća u svim poljoprivrednim sektorima, a prioritet su ulaganja u sektoru voća i povrća te sektoru stočarstva.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju je 60.000.000,00 EUR, od čega:

 • 500.000,00 EUR za mikro, male i srednje korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 10.000/15.000 EUR do 250.000 EUR SO) i zadruge ili proizvođačke organizacije
 • 500.000,00 EUR za velike korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR SO)
 • 6.000.000,00 EUR za ekološke proizvođače.

Visina javne potpore po projektu

 • Najniža visina javne potpore po projektu/korisniku iznosi: 15.000,00 EUR
 • Najviša visina javne potpore po projektu/korisniku iznosi: 2.000.000,00 EUR.

Intenzitet javne potpore

 • 65% ukupnih prihvatljivih troškova projekta, a može se povećati do 80% za ulaganja koje provode mladi poljoprivrednici
 • 100% od ukupno prihvatljivih troškova projekta koji se odnosi isključivo na ulaganja u uvođenje biosigurnosnih mjera.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je od 22. siječnja 2024. do 22. veljače 2024. 

Prihvatljivi troškovi: 

 • Izgradnja/rekonstrukcija, opremanje objekata za životinje, staklenici, plastenici, objekti za uzgoj jednogodišnjih i višegodišnjih bilja, sjemena, sadnog materijala
 • Izgradnja/rekonstrukcija, opremanje gospodarskih objekata, za skladištenje, hlađenje, sušenje…
 • Sustav za navodnjavanje
 • Izgradnja/rekonstrukcija objekata za prodaju i prezentaciju
 • Rekonstrukcija višegodišnjih nasada (isključujući postojeće vinograde)
 • Kupnja poljoprivredne mehanizacije.

Prihvatljivi korisnici

 • Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ili proizvođačke organizacije koji je upisan u Upisnik najmanje godinu dana.
 • Korisnik koji je pravna osoba mora imati najmanje jednog zaposlenog prema satima rada u GFI za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje.
 • Korisnik koji je fizička osoba mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana.
 • U postupku dodjele potpore korisnik:
  • mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva veću od 10.000 EUR SO za projekte u sektoru voća (uključujući masline i vinovu lozu), povrća (uključujući krumpir i gljive) i cvijeća, izuzev proizvođačkih organizacija i zadruga
  •  mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva veću od 15.000 EUR SO za projekte u sektorima koji nisu navedeni u točki a) ovoga stavka, izuzev proizvođačkih organizacija i zadruga.

Kriterij odabira

 • Veličina poljoprivrednog gospodarstva
 • Sektor ulaganja
 • Postojeća proizvodnja korisnika
 • Sustav kvalitete poljoprivrednih proizvoda
 • Stručna sprema i radno iskustvo
 • Indeks razvijenosti JLS-a
 • Doprinos ulaganja klimi i okolišu
 • Doprinos ulaganja digitalizaciji proizvodnje
 • Dosadašnji korisnik potpore za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju.

 

 

Natječaj za provedbu intervencije 73.03 Korištenje obnovljivih izvora energije

Korištenje obnovljivih izvora energije iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike za potporu ulaganjima u primarnu poljoprivrednu proizvodnju i preradu poljoprivrednih proizvoda. Cilj ove intervencije je povećati neovisnost poljoprivrednih gospodarstava o energentima i učinkovitog korištenja energije.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava je 10.000.000,00 EUR od čega:

 • Najniža visina potpore po projektu je 15.000,00 EUR
 • Najviša visina potpore po projektu je 300.000,00 EUR.

Intenzitet javne potpore

 • 65% ukupnih prihvatljivih troškova projekta, a može se povećati do 80% za ulaganja koje provode mladi poljoprivrednici.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je od 4. ožujka 2024. godine do 4. travnja 2024. godine.

Prihvatljivi troškovi

 • Građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i opremanje objekata za prijem, obradu i skladištenje biomase za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora
 • Građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i opremanje postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa, solarna energija, bioplin).

Prihvatljivi korisnici

 • Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ili proizvođačke organizacije te fizičke i pravne osobe ili proizvođačke organizacije registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda.
 • Korisnik fizička ili pravna osoba upisana u Upisnik poljoprivrednika mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od 3.000 do 250.000 EUR SO, mora biti upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana te mora u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu biti upisana u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana.
 • Korisnik fizička ili pravna osoba registrirana za preradu poljoprivrednih proizvoda mora biti u rangu mikro, malog ili srednjeg poduzeća te mora u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu biti registrirana za preradu poljoprivrednih proizvoda.
 • Korisnik koji je registriran kao pravna osoba mora imati iskazanog jednog zaposlenog prema satima rada u GFI-u za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje.

Kriterij odabira

 • Veličina poljoprivrednog gospodarstva/veličina poduzeća/broj članova zadruge ili proizvođačke organizacije
 • Vrsta obnovljivog izvora energije
 • Planirani udio OIE u ukupnoj potrošnji na kraju ulaganja
 • Indeks razvijenosti JLS-a
 • Dosadašnji korisnik potpore za ulaganja u obnovljive izvore energije.

 

Obratite nam se za pomoć pri procjeni prihvatljivosti prijave za Poziv te za izradu projektnog prijedloga na mail adresu: info@euro-projekt.hr.

Ostale novosti