Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole

Podijeli

Objavljen je natječaj za Izgradnju, rekonstrukciju i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole s ciljem da se osiguraju infrastrukturni i materijalni kapaciteti za prelazak osnovnih škola u jednu smjenu i provođenje cjelodnevne škole.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Republika Hrvatska i/ili jedinice lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave koji sukladno članku 90. stavak 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi mogu biti osnivači škole
 • Prijavitelj može prijaviti i provoditi projekt samostalno ili u partnerstvu.
 • Prije prijave na Poziv, svi prijavitelji su obvezni pribaviti suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja koje sadržava procjenu potrebnih infrastrukturnih ulaganja za prelazak na jednosmjenski rad temeljem prikupljenih podataka o infrastrukturnim kapacitetima škola i veličini razrednih odjela (u skladu sa Normativima dimenzioniranja) s obzirom na demografska kretanja.

Partneri na projektu mogu biti:

 •  jedinice lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave i/ili
 • Republika Hrvatska i/ili
 •  javne ustanove koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja i druge javne ustanove čiji je osnivač jedinica lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave ili Republika Hrvatska, a čije će       se  postojeće građevine ili zemljište koristiti za povećanje kapaciteta učionica za potrebe jednosmjenskog rada.

Ukupna alokacija: 302.608.000,00 EUR (2.280.000.000,00 HRK).

Iznos bespovratnih sredstava:

 •  najniži iznos: 100.000,00 EUR (753.450,00 HRK)
 • najviši iznos: 20.000.000,00 EUR (150.690.000,00 HRK).

Prihvatljivi troškovi:

 • troškovi izrade projektno-tehničke dokumentacije
 •  troškovi usluga (stručnog nadzora nad izvođenjem radova, koordinatora zaštite na radu, voditelja projekta)
 •  troškovi radova (izgradnje i rekonstrukcije)
 •  troškovi opremanja (nabava namještaja, informatičke opreme i elektronike, strojeva i alata, edukativnih materijala, opreme sportske dvorane, opreme vanjskih igrališta, opreme za izvođenje programa obrazovanja)
 • troškovi promidžbe i vidljivosti.

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu trajnog poziva od 7. kolovoza 2023. godine od 9.00 sati do 31. srpnja 2024. u 23.59 sati ili do iskorištenja raspoloživih sredstava, ovisno što nastupi ranije.

Ostale novosti

Inovacijski vaučeri za MSPove

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je poziv “Investicijski vaučeri za MSP-ove” Svrha ovog Poziva Ovim pozivom pruža se stručna podrška mikro,