EURO PROJEKT SCRIPTUM

MJERE RURALNOG RAZVOJA

Kroz tri strateška cilja proteže se novi ZPP program za 2023. – 2027. godinu

Strateški cilj 1. Povećanje produktivnosti i konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog sektora

Strateški cilj 2. Jačanje održivosti i otpornosti poljoprivrede na klimatske promjene

Strateški cilj 3. Obnova ruralnog gospodarstva i unaprjeđenje uvjeta života u ruralnim područjima

Strateški cilj 4. Poticanje inovacija u poljoprivredno-prehrambenom sektoru

Potpore za mlade i male poljoprivrednike:

 • cilj potpore je potaknuti veće uključivanje mladih u sektor poljoprivrede radi generacijske obnove i ostvarenja boljih gospodarskih rezultata
 • dodatna potpora dohotku za poljoprivredna gospodarstva čiji je nositelj: u dobi do 40 godina, prvi puta nositelj poljoprivrednog gospodarstva, dodatni uvjeti: odgovarajuće obrazovanje iz područja poljoprivrede, prehrambene tehnologije ili veterine

Proizvodno vezane potpore:

 • cilj potpore je povećanje učinkovitosti proizvodnje i osiguravanje samodostatnosti i prehrambene sigurnosti u strateški važnim sektorima proizvodnje:
 • Krave u proizvodnji mlijeka
 • Tov junadi
 • Krave dojilje
 • Ovce i koze
 • Povrće
 • Voće
 • Šećerna repa
 • Krmno proteinski usjev

Vinska omotnica:

 • restrukturiranje i konverzija vinograda, uključujući ponovnu sadnju vinograda ako je to potrebno nakon obveznog krčenja iz zdravstvenih ili fitosanitarnih razloga prema uputi nadležnog tijela države članice;
 • materijalna i nematerijalna ulaganja u postrojenja za preradu i infrastrukturu vinarije te strukture i alati za stavljanje na tržište;
 • mjere informiranja koje se odnose na vina Unije i provode u državama članicama i kojima se potiče odgovorna konzumacija vina ili promiču sustavi kvalitete Unije koji obuhvaćaju oznake izvornosti i oznake zemljopisnog podrijetla;

Usluge koje vam stoje na raspolaganju obuhvaćaju kompletan proces, od razrade projektne ideje do izrade projektne dokumentacije. Osim informiranja klijenata o najavljenim natječajima te izrade projektne dokumentacije, naš tim vam nudi kompletnu uslugu vođenja projekta ili savjetodavnu pomoć postojećem projektnom timu.