Razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju – eSavjetovanje

Podijeli

Na eSavjetovanju je objavljen Nacrt natječaja Razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju koji uključuje tri grupe prijavitelja i ulaganja.

GRUPA 1. – Mikro, mala i srednja poduzeća

Ulaganja se odnose na ugostiteljsko – turističke objekte za smještaj, zabavne i tematske parkove te se potiče gradnja novih, rekonstrukcija i obnova postojećih objekata, kao i njihovo opremanje.

Ukupan raspoloživ iznos potpore je 1.020.000.000,00 kn dok je:

 • Najniži iznos potpore: 2.000.000,00 kn
 • Najviši iznos potpore: 50.000.000,00 kn

Intenzitet potpore ovisi o mjestu ulaganja, a može biti od 35% do 70% bespovratnih sredstava.

Regionalne potpore (intenzitet potpore) Mikro i mala poduzeća Srednja poduzeća Velika poduzeća
HR 02 Panonska Hrvatska

HR 06 Sjeverna Hrvatska

70% 60% 50%
HR 03 Jadranska Hrvatska 60% 50% 40%
HR 05 Grad Zagreb 55% 45% 35%

Prihvatljive aktivnosti:

 • Izgradnja/rekonstrukcija ili obnova objekta
 • Opremanje objekta
 • Ulaganje u promicanje obnovljivih izvora energije
 • Ulaganje u mjere energetske učinkovitosti
 • Inovacije procesa poslovanja i usavršavanja
 • Priprema tehničke dokumentacije, priprema projekta, natječajne dokumentacije,

Cilj poziva:

ITR 1- potaknuti ulaganja u turističko-ugostiteljske objekte na minimalno 4 zvjezdice

ITR 0,2,3,4 – potaknuti ulaganja u turističko – ugostiteljske objekte na minimalno 3 zvjezdice

 

GRUPA 2. – Privatni iznajmljivači

Zelena i digitalna tranzicija malih iznajmljivača te njihova tranformacija u poduzetnike u turizmu i ugostiteljstvu

 • Potiču se ulaganja u transformaciju smještajnih kapaciteta u domaćinstvima u obiteljske i/ili specijalizirane male hotele najmanje kategorije 3 zvjezdice.
 • Obiteljski i/ili specijalizirani mali hotel odnosi se na sljedeće kategorije: hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština, difuzni hotel i pansion.

Ukupan raspoloživ iznos potpore: 50.000.000,00 kn

 • Najniži iznos potpore: 100.000,00 kn
 • Najviši iznos potpore: 1.500.000,00 kn

Prihvatljivost prijavitelja:

 • Fizička osoba koja je postojeći iznajmljivač ili skupina postojećih iznajmljivača koji mora/ju najkasnije u trenutku donošenja Odluke o financiranju projektnog prijedloga imati registrirano trgovačko društvo ili obrt u djelatnosti 55 Smještaj sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti.

 

GRUPA 3. – Inovacijski klasteri

Poticanje aktivnosti umrežavanja u inovacijske klastere i aktivnosti uvođenja inovacija proizvoda i usluga, inovacija procesa i inovacija organizacije poslovanja u poduzećima u djelatnosti turizma i u povezanim djelatnostima u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma.

 • izgradnja ili nadogradnja inovacijskih klastera u cilju razvoja kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije
 • poticanje klastera u cilju olakšavanja, razmjene informacija i pružanja usluga poslovne podrške

Ukupan raspoloživ iznos potpore: 180.000.000,00 kn

 • Najniži iznos potpore: 2.000.000,00 kn
 • Najviši iznos potpore: 21.000.000,00 kn

Prihvatljivost prijavitelja:

 • Prihvatljivi prijavitelji su pravni subjekti (mikro, malo, srednje i veliko poduzeće) koji vode inovacijski klaster u lancu vrijednosti turizma.
 • Prihvatljive NKD djelatnosti:

   55 Smještaj

   56 Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića

   79 Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima .

   93.21 Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova

Za više detalja možete posjetiti eSavjetovanje ili nas kontaktirati telefonski ili putem e-maila.

 

Ostale novosti

Dokazivanje inovativnog koncepta – Drugi Poziv

  Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Drugi poziv- Dokazivanje inovativnog koncepta. Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 01.10.23, 00:00 Rok za podnošenje projektnih

Isti partner u novom dizajnu

  Svaka promjena u životu znači prekretnicu, pokazuje jasnu želju na van. Naše želje i aspiracije išle su upravo u smjeru prihvaćanja

Vaučeri za digitalizaciju

Svrha (cilj) Poziva Svrha je ovog Poziva doprinijeti povećanju razine digitalne zrelosti MSP-ova kroz razvoj digitalnih poslovnih modela, jačanje kapaciteta za provedbu

Poziv: „Ciljana znanstvena istraživanja“

  Cilj  Poziva: Povećanje razine razvoja novih tehnologija, proizvoda i procesa provođenjem kolaborativnih primijenjenih istraživanja   Posebni ciljevi Poziva: Unaprjeđenje suradnje istraživačkih