Program ruralnog razvoja: Indikativni planovi objave EU natječaja za 2024. godinu

Podijeli

 

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je indikativni plan objave EU natječaja u okviru Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske (2023. – 2027.) za 2024. godinu.

Za prvi kvartal 2024. godine najavljena je objava EU natječaja za:

 • pružanje savjetodavnih usluga
 • potpore malim poljoprivrednicima
 • potpore prenošenju znanja, potpore za EIP operativne skupine
 • potpore za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi
 • potpore za uspostavu mladih poljoprivrednika.

Najzanimljiviji natječaj odnosi se na potpore malim poljoprivrednicima, s planiranom alokacijom od 15.000.000 EUR.  Visina potpore bit će od 5.000 EUR do 30.000 EUR s intenzitetom potpore od 85%.

Natječaj za uspostavu mladih poljoprivrednika povećao je iznos potpore na 75.000 EUR. Intenzitet potpore i dalje će biti 100% prihvatljivih troškova. Planirana alokacija je 25.500.000 EUR.

Za drugi kvartal 2024. godine najavljena je objava EU natječaja za:

 • potpore za uspostavu i rad proizvođačkih organizacija
 • potpore za ograničenja u gospodarenju šumama
 • potpore za diverzifikaciju dohotka poljoprivredne aktivnosti
 • potpore za izgradnju šumske infrastrukture
 • potpore za osiguranje poljoprivredne proizvodnje.

Najzanimljiviji natječaj odnosi se na potpore za diverzifikaciju dohotka poljoprivredne djelatnosti. Cilj ove intervencije je pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti. Planirana alokacija je 25.000.000 EUR, s visinom potpore od 50.000 EUR po korisniku i intenzitetom potpore od 100% prihvatljivih troškova.

Za treći kvartal 2024. godine najavljena je objava EU natječaja za:

 • potpore za modernizaciju šumarskih tehnologija
 • potpore za kratke lance opskrbe i lokalna tržišta
 • potpore za razvoj poslovanja (nepoljoprivredne djelatnosti) u ruralnim područjima
 • potpore za rekonstrukciju degradiranih šuma
 • potpore za sustave javnog navodnjavanja
 • potpore za aktivnosti informiranja i promoviranja.

Najzanimljiviji  natječaj odnosi se na razvoj poslovanja (nepoljoprivredne djelatnosti) u ruralnim područjima, u kojem su prihvatljivi korisnici koji već imaju registriranu nepoljoprivrednu djelatnost. Planirana alokacija je 5.000.000 EUR, s visinom potpore od 10.000 do 200.000 EUR te intenzitetom potpore do 50% prihvatljivih troškova, koji se može povećati za mlade poljoprivrednike i za mala poljoprivredna gospodarstva.

Za četvrti kvartal 2024. godine najavljena je objava EU natječaja za:

 • potpore javnoj infrastrukturi
 • potpore za pružanje savjetodavnih usluga
 • potpore za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda
 • potpore za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete
 • potpore za modernizaciju tehnologija u predindustrijskoj preradi drva
 • potpore za neproizvodna ulaganja u poljoprivredi za prirodu i okoliš.

Najzanimljiviji  natječaj odnosi se na preradu poljoprivrednih proizvoda. Planirana alokacija je 50.000.000 EUR. Visina potpore bit će od 15.000 do 3.000.000 EUR, uz intenzitet potpore do 50% prihvatljivih troškova, a koji se može povećati za mlade poljoprivrednike i mala poljoprivredna gospodarstva.

Ostale novosti