Najavljeno ponovno otvaranje prijava za Male zajmove za ruralni razvoj

Podijeli

 

U okviru Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. godine (PRR), osim bespovratnih sredstava, krajnjim korisnicima su od 2018. godine na raspolaganju financijski instrumenti: Mikro i Mali zajmovi za ruralni razvoj te Pojedinačna jamstva za ruralni razvoj, a od 2020. godine i Mikro zajmovi za obrtna sredstva za ruralni razvoj koje provodi Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) u suradnji sa Ministarstvom poljoprivrede.

Svrha provedbe financijskih instrumenata je poticanje rasta i razvoja te održanja likvidnosti poslovanja poljoprivrednika, prerađivača i drvoprerađivača. Uvjeti za financijske instrumente razlikuju od onih za dodjelu bespovratnih sredstava te su tako moguća ulaganja i u obrtna sredstva, kupnju živih životinja, rabljene opreme, jednogodišnjeg bilja i druga ulaganja koja nisu moguća u okviru dodjele bespovratnih sredstava PRR 2014.-2020. godine.

Financijski instrumenti u okviru PRR 2014.-2020. godine (FI PRR) provode se u okviru mjera: M4 – Ulaganja u fizičku imovinu, M6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja i M8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma.

HAMAG-BICRO-u dodijeljena je alokacija od 95,2 milijuna eura, ali je zbog ponovnog korištenja sredstva prikupljenih povrata temeljem plasiranih zajmova/jamstava, od početka provedbe FI PRR do 30. studenoga 2023. godine, isplaćeno čak 105,6 milijuna eura za 2.098 krajnjih korisnika.

Iz pregleda iznosa isplaćene potpore po financijskom instrumentu vidljivo je da je najveći broj zajmova izdan u okviru Malih zajmova za ruralni razvoj – 89,6 milijuna eura što je 84,8 % od ukupno isplaćenih sredstava u okviru svih FI koje HAMAG-BICRO mandatno provodi.

Najveći dio ulaganja financiranih ovim instrumentom odnosi na tip operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava na što je utrošeno 94,9 % ukupno isplaćenih sredstava, odnosno 100,2 milijuna eura.

Prosječna kamata od početka provedbe na izdane Mikro zajmove za ruralni razvoj iznosi 0,23 %, a za Male zajmove za ruralni razvoj prosječna kamata iznosi 0,28%, dok kamate na investicijske zajmove od 2020. godine iznose 0,25% i 0,1% ovisno o razvijenosti jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave

Ministarstvo poljoprivrede prepoznalo je potrebe poljoprivrednika uočene tijekom dosadašnje provedbe te je, svjesno prednosti provedbe financijskih instrumenata, donijelo odluku o ponovnom otvaranju prijava za Male zajmove za ruralni razvoj temeljem prikupljenih sredstava povrata za što je u tijeku administrativna priprema. Daljnje informacije bit će  dostupne na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede i HAMAG-BICRO-a početkom ožujka 2024. godine.

Ostale novosti

Inovacijski vaučeri za MSPove

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je poziv “Investicijski vaučeri za MSP-ove” Svrha ovog Poziva Ovim pozivom pruža se stručna podrška mikro,