Objavljen poziv Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija

Podijeli

S ciljem jačanja kapaciteta kulturnih i kreativnih industrija za poslovanje na jedinstvenom digitalnom tržištu u skladu s novim regulatornim i zakonodavnim okvirom kao i za razvoj novih inovativnih procesa, proizvoda i usluga, Ministarstvo kulture i medija objavljuje otvoreni privremeni Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“.

Ovim će se pozivom poslovnim subjektima u području kulturnih i kreativnih industrija omogućiti jačanje kapaciteta za prilagodbu poslovanja novom regulatornom i zakonodavnom okviru jedinstvenog digitalnog tržišta te stvaranje, promicanje i distribuciju novih inovativnih proizvoda i usluga.

Podnošnje projektnog prijedloga dozvoljeno je najranije od 1.4.2024. u 8:00., do 31.5.2024. u 16:00.

Poziv je podjeljen na grupu A i grupu B.

 • Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća.
 • Prihvatljivi prijavitelji u okviru grupe A:
  • trgovačka društva
  • obrti
  • ustanove u kulturi
  • umjetničke organizacije upisane u Registar umjetničkih organizacija pri Ministarstvu kulture i medija te koje vode dvojno knjigovodstvo.
 • Prihvatljivi prijavitelji u okviru grupe B:
  • fizičke osobe izvan radnog odnosa koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja i članovi su jedne od umjetničkih strukovnih udruga na temelju čijih potvrda se ostvaruju porezne olakšice
  • obrti
  • umjetničke organizacije upisane u Registar umjetničkih organizacija pri Ministarstvu kulture i medija te koje vode dvojno knjigovodstvo
  • trgovačka društva
  • ustanove u kulturi.

 

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva od 33.180.702,10 EUR.

Ukupni iznos bespovratnih sredstava za grupu A iznosi 21.000.000,00 eura:

 • Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 40.000,00 €
 • Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 995.000,00 €.

Ukupni iznos bespovratnih sredstava za grupu B iznosi: 12.180.702,10 eura:

 • Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 15.000,00 €
 • Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 300.000,00 €

 

Prihvatljive djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD 2007.) 

 • ARHITEKTURA
  71.11 Arhitektonske djelatnosti

  DIZAJN
  74.10 Specijalizirane dizajnerske djelatnosti

  ELEKTRONIČKI MEDIJI
  60.10 Emitiranje radijskog programa
  60.20 Emitiranje televizijskog programa
  63.12 Internetski portali

  FILM
  59.11 Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa
  59.12 Djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova, videofilmova i televizijskog programa
  59.13 Distribucija filmova, videofilmova i televizijskog programa
  59.14 Djelatnosti prikazivanja filmova

  FOTOGRAFIJA
  74.20 Fotografske djelatnosti

  GLAZBA I IZVEDBENE UMJETNOSTI
  18.20 Umnožavanje snimljenih zapisa
  59.20 Djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa
  90.01 Izvođačka umjetnost
  90.02 Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti

  IZDAVAŠTVO
  58.11 Izdavanje knjiga
  58.13 Izdavanje novina
  58.14 Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija
  58.19 Ostala izdavačka djelatnost
  74.30 Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača
  47.61 Trgovina na malo knjigama u specijaliziranim prodavaonicama

  MUZEJI, KNJIŽNICE I BAŠTINA
  91.01 Djelatnosti knjižnica i arhiva
  91.02 Djelatnosti muzeja

  VIDEOIGRE – prihvatljiva su poduzeća za izradu videoigara koja mogu dokazati iskustvo u razvoju i proizvodnji videoigara
  58.21 Izdavanje računalnih igara
  62.01 Računalno programiranje

  UMJETNOST
  90.03 Umjetničko stvaralaštvo
  90.04 Rad umjetničkih objekata

  UMJETNIČKI I TRADICIJSKI OBRTI – niže navedene djelatnosti su prihvatljive samo ako ih obavljaju obrti koji imaju status tradicijskog, odnosno umjetničkog obrta
  15.12 Proizvodnja putnih i ručnih torba i slično, sedlarskih i remenarskih proizvoda
  16.29 Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala
  23.41 Proizvodnja keramičkih proizvoda za kućanstvo
  23.49 Proizvodnja ostalih proizvoda od keramike
  32.12 Proizvodnja nakita i srodnih proizvoda
  32.13 Proizvodnja imitacije nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda
  32.20 Proizvodnja glazbenih instrumenta.

 

 

Ostale novosti