Inovacijski vaučeri za MSPove

Podijeli

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je poziv “Investicijski vaučeri za MSP-ove”

Svrha ovog Poziva

Ovim pozivom pruža se stručna podrška mikro, malim i srednjim poduzetnicima (MSP-ovima) za pokrivanje troškova vezanih uz testiranje, ispitivanja i demonstracije, te korištenje tehničkog znanja u cilju inovacija i komercijalizacije. Cilj je jačanje kapaciteta MSP-ova za istraživanje, razvoj i inovacije putem suradnje s znanstveno-istraživačkim organizacijama, s fokusom na razvoj novih proizvoda, usluga ili procesa.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava je 4.874.214,00 EUR, s iznosima po projektu  od 2.000,00 do 10.000,00 EUR.

Znanstveno istraživačke organizacije pružat će mikro, malim i srednjim poduzetnicima stručnu podršku u obliku demonstracijskih aktivnosti, pokrivanja troškova testiranja i ispitivanja. Također će im pružiti pomoć u vidu informiranja i pružanja stručnih tehničkih znanja koja su potrebna za inovativne procese te komercijalizaciju inovacija.

Prihvatljivi prijavitelji i aktivnosti

Prihvatljivi prijavitelji  su pravne ili fizičke osobe koje su mikro, mali ili srednji poduzetnici.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su aktivnosti namijenjene inovacijama koje rezultiraju novim proizvodima, uslugama ili procesima koji su novost u ponudi poduzeća i/ili novost na tržištu. Primjeri prihvatljivih aktivnosti su testiranje proizvoda, usluge ili procesa, ispitivanje proizvoda, usluge ili procesa, demonstracijske aktivnosti, stručna i tehnička znanja u svrhu razvoja proizvoda, usluga i procesa.

Ostale novosti