Kako do potpora za poduzetnike: Vodič kroz HAMAG-BICRO programe

Podijeli

Uvod u poticajne mjere

HAMAG – BICRO (Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije) u suradnji s Ministarstvom regionalnog razvoja i europskih fondova nudi poticajne mjere za poduzetnike. Mjere se očituju u obliku financijskih potpora i programa. Mjere koje pružaju HAMAG-BICRO i Ministarstvo regionalnog razvoja i europskih fondova služe za stimulaciju gospodarskog rasta, razvoj poduzetništva te inovacija. Cilj je ovih aktivnosti unaprijeđenje konkurentnosti poduzeća te omogućavanje boljih uvjeta za razvoj novih proizvoda i usluga. Mjere potiču na zapošljavanje i olakšavaju pristup financiranju projekta.

Cilj financijskih instrumenata je povećanje dostupnost zajmova i jamstava subjektima malog gospodarstva uz smanjenje kamatne stope i smanjenje razine potrebnih sredstava osiguranja.

Osnovni uvjeti prijave

Da bi se prijavili na programe te ostvarili pravo na naknadu HAMAG-BICRO-a, poduzetnici moraju zadovoljiti niz osnovnih uvjeta. Ovi uvjeti uključuju registraciju poduzeća u Republici Hrvatskoj, transparentno poslovanje, solventnost i usklađenost s propisima EU-a i hrvatskim zakonima. Poduzetnici moraju imati jasno definiran poslovni plan s realno postavljenim financijskim projekcijama. Svaki od projekata treba imati određeni stupanj inovativnosti.

Pregled raspoloživih programa

HAMAG-BICRO i u 2024. godini nudi različite programe financijske potpore koji se periodično ažuriraju i objavljuju na službenim stranicama agencije. Programi uključuju bespovratne potpore, subvencionirane kredite, garancije za kredite, investicije u istraživanje i razvoj te programe podrške za internacionalizaciju i izvoz.

Mikro, mali i srednji poduzetnici (MSP) često se suočavaju s izazovima financiranja koji mogu utjecati na njihov razvoj i rast. HAMAG-BICRO igra važnu ulogu u olakšavanju pristupa financijskim sredstvima za ove poduzetničke skupine. Kako bi osigurao poduzetnicima ostvarenje svog potencijala, HAMAG-BICRO predvidio je fond za podršku u iznosu od 50 milijuna eura.

Dostupne su dvije vrste zajmova: “Mali zajam za investicije” i “Mali zajam za obrtna sredstva”. Obje su vrste zajma financirane iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Mali zajam za investicije namijenjen je financiranju osnovnih sredstava, tj. materijalne i nematerijalne imovine. Minimalan iznos malog zajma za investicije iznosi 25.000 eura, a maksimalan je iznos 100.000 eura. Kamatna stopa iznosi 3.11% te je nepromjenjiva kroz cijeli rok otplate. Maksimalan rok otplate iznosi 10 godina. Posebna pogodnost ove vrste zajma je mogućnost korištenja dijela sredstava (do 30% od ukupnog iznosa zajma) za obrtna sredstva.

Mali zajam za obrtna sredstva namijenjen je za financiranje tekućih troškova. Minimalan iznos malog zajma za obrtna sredstva je 1.000 eura, a maksimalan je iznos 30 000 eura. Kamatna stopa iznosi 3.69% te je nepromjenjiva kroz cijeli rok otplate. Maksimalan rok otplate iznosi 3 godine. Ovom se vrstom zajma mogu financirati tekući troškovi poput troškova isplata plaća, troškova pripreme proizvodnje, sirovina i materijala, troškovi zakupa poslovnog prostora, režijski troškovi i slično.

HAMAG zajmovi olakšavaju rad mnogih poduzetnika. Ulaganje je iznimno važan faktor za napredak. Ovakva vrsta financiranja doprinosi rastu konkurentnosti i inovativnosti mogih gospodarskih subjekata te samim time utječe na njihovu poslovnu ekspanziju i uspjeh.

Koraci do uspješne prijave

Ključan je korak prema uspješnoj prijavi na programe HAMAG-BICRO potpore detaljno upoznavanje s uvjetima i postupkom prijave. Nakon toga slijedi prikupljanje i priprema dokumentacije, ispunjavanje obrasca za prijavu te samo slanje prijave. Kroz cijeli postupak, vrlo je važno pridržavati se svih uputa i rokova, kao i redovito pratiti status svoje prijave.

Uspješni primjeri

Osnovni je cilj HAMAG-BICRO zajmova poticanje gospodarskog sektora. Postoje brojni primjeri poduzetničkih projekata u različitim sektorima gospodarskih djelatnosti koji su upravo uz pomoć HAMAG-BICRO potpore ostvarili značajan uspjeh. Među njima se ističu inovativni startupi koji su razvili nove tehnološke proizvode, mala i srednja poduzeća koja su poboljšala svoju proizvodnju kroz modernizaciju opreme ili softvera, kao i tvrtke koje su uz podršku za internacionalizaciju proširile poslovanje na nova tržišta. Svaka inovacija i dodatni razvoj poslovanja na svoj način doprinosi razvoju hrvatskog gospodarstva, a samim se time širi mreža na kojoj Hrvatska ostvaruje svoj utjecaj.

Česti izazovi i rješenja

Jedna od najčešćih prepreka pri uspješnom apliciranju za HAMAG-BICRO zajmove je razina složenosti administrativnog procesa. Rokovi za prijavu često su ograničeni, a potrebna dokumentacija mora biti detaljna i točna. Ovi izazovi mogu se prevladati temeljitom pripremom, konzultacijama s konzultantima ili savjetnicima iz Euro Projekt Scriptum-a. Iskusni stručnjaci iz Euro Projekt Scriptum-a već niz godina ostvaruju suradnju s mnogim hrvatskim poduzetnicima. Savjetnici imaju mnogo informacija, znanja i iskustva te su detaljno educirani o postupku prijave. Zbog toga rad sa stručnim savjetnicima maksimizira mogućnost dobivanja sredstava.

Savjeti za prikupljanje dokumentacije

Dokumentacija igra ključnu ulogu u procesu apliciranja na programe HAMAG-BICRO-a. Stoga je bitno dovoljno rano započeti s prikupljanjem iste te se detaljno upoznati sa svim potrebnim dokumentima za odabrani program potpore. Svi dokumenti moraju biti ažurirani, pravilno ispunjeni i relevantni u skladu s uvjetima programa na koji se aplicira.

Postupak procjene i odabira

Postupak procjene i odabira poduzetničkih projekata od strane agencije obuhvaća niz faza. Osim administrativne provjere prijave, agencija vrši ocjenjivanje prihvatljivosti projektne ideje, financijsku analizu te procjenu učinka projekta na gospodarski razvoj. Na temelju provedene ocjene i bodova, donosi se odluka o odobravanju ili odbijanju financiranja.

Monitoring i izvještavanje o projektima

Monitoring i izvještavanje kroz realizaciju projekta ključni su aspekti korisničkog odnosa s HAMAG-BICRO-om. Poduzetnici su obvezni dostavljati periodične izvještaje tijekom i nakon završetka projekta. Time se potvrđuje i osigurava pravilno korištenje sredstava i ostvarivanje dogovorenih rezultata.

HAMAG-BICRO u okviru svojih potpora nude značajne mogućnosti za rast i razvoj poduzetnika u Republici Hrvatskoj, no isto tako zahtijevaju opsežnu pripremu i razumijevanje postupaka i uvjeta. Stoga je iznimno važno biti realan u svojim očekivanjima, strpljiv tijekom procesa te proaktivan u rješavanju problema. Kontinuirano praćenje novih natječaja te prilagodba poslovnih planova prema raspoloživim sredstvima i smjerovima ključni su za uspjeh.

Ostale novosti

Inovacijski vaučeri za MSPove

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je poziv “Investicijski vaučeri za MSP-ove” Svrha ovog Poziva Ovim pozivom pruža se stručna podrška mikro,