• EU Fondovi
  • HAMAG Bicro zajmovi
  • HBOR investicijski krediti
  • NACIONALNI fondovi
  • HZZ potpore za samozapošljavanje
  • Poslovno savjetovanje

HAMAG Bicro zajmovi

COVID 19 Zajam za obrtna sredstva

Program je usmjeren na mikro, mala i srednja poduzeća koja su aktivno poslovala najmanje 3 mjeseca u 2019. godini, a koja su:
• su u 2020. godini ostvarila pad prihoda od 20 % i više u odnosu na 2019. godine
• nemaju žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci i nisu trenutno blokirani
• imaju više od 50% privatnog vlasništva
• imaju minimalno jednog zaposlenog na puno radno vrijeme
• uredno podmiruju postojeća zaduženja (kredit/leasing/zajam)
• nemaju ranije odobren/isplaćen COVID-19 zajam za obrtna sredstva


Uvjeti:
- Značajka instrumenta/ Naziv programa COVID-19 zajam za obrtna sredstva
- Ciljana skupina Mikro, mali i srednji poduzetnici
- Iznos do 750.000,00 kuna
- Kamatna stopa 0,25%
- Rok korištenja 6 mjeseci
- Poček Do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate najmanje 2 godine
- Rok otplate Do 5 godina uključujući poček
- Instrumenti osiguranja Zadužnica korisnika zajma
- Potpora De minimis/državna potpora u skladu s Privremenim okvirom
- Namjena Obrtna sredstva - 100% iznosa zajma


Cilj Financijskog instrumenta je osigurati dodatnu likvidnost mikro, malim i srednjim subjektima malog gospodarstva uz smanjenje kamatne stope i smanjenje razine potrebnih sredstava osiguranja, kolateral je samo zadužnica.
Zajmom je prihvatljivo financirati ulaganja u obrtna sredstva (plaće, dobavljače, najam, režije, knjigovodstvo, konzultantske usluge i sl.). Zajam nije namijenjen za refinanciranje postojećih kreditnih obveza/leasinga, te plaćanje obveza nastalih prije 2020. godine, kao ni refundaciju prethodno plaćenih obveza. Sredstva zajma isplaćuju se na namjenski račun poduzetnika te moraju biti namjenski iskorištena.


ESIF zajmovi

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije i Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, potpisali su 30. lipnja 2016. godine Sporazum o financiranju za provedbu financijskih instrumenata u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020.

Temeljem navedenog, HAMAG-BICRO raspisao je Programe ESIF Mikro i Malih zajmova. Program ESIF Mikro zajmovi dijele se na programe mikro investicijskih zajmova i mikro zajmova za obrtna sredstva i program je namijenjen mikro i malim poduzetnicima.

Program ESIF Malih zajmova namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzetnicima.

Financijski instrumenti pomažu u mobilizaciji dodatnih javnih i/ili privatnih izvora financiranja u svrhu otklanjanja tržišnih nedostataka. S obzirom na trenutnu ekonomsku situaciju i sve veću oskudnost javnih resursa, očekuje se da će financijski instrumenti imati još značajniju ulogu u budućnosti

Zajmovi za ruralni razvoj

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju potpisali su 18. travnja 2018. godine Sporazum o financiranju za provedbu financijskih instrumenata u okviru Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine.

Temeljem navedenog, HAMAG- BICRO raspisao je Financijske instrumente Mikro i Mali zajmovi za ruralni razvoj.

Financijski instrument Mikro zajam za ruralni razvoj namijenjen je mikro i malim poduzetnicima u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru.

Financijski instrument Mali zajmovi za ruralni razvoj namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzetnicima u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru.

Trenutno dostupni HAMAG BICRO Zajmovi:

- ESIF mikro investicijski zajam
- Mikro investicijski zajam za ruralni razvoj
- Mali investicijski zajam za ruralni razvoj
- COVID-19 zajam za obrtna sredstva
- Mikro zajam za obrtna sredstva za ruralni razvoj


+385 (95) 359 5772
+385 (95) 356 9711
info@euro-projekt.hr
Savska 41, 15.kat zgrade Zagrepčanke
10 000 Zagreb