„TRANSFORMACIJA I JAČANJE KONKURENTNOSTI KULTURNIH I KREATIVNIH INDUSTRIJA“, KOJI ĆE NA PORTALU E-SAVJETOVANJA BITI DOSTUPAN ZA KOMENTIRANJE DO 13. TRAVNJA 2023.

Podijeli

Ministarstvo kulture i medija upućuje u javno savjetovanje novi, izmijenjeni Nacrt Uputa za prijavitelje Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“, koji će na portalu e-Savjetovanja biti dostupan za komentiranje do 13. travnja 2023.

Ministarstvo je u srpnju 2022. godine objavilo prvi Nacrt Uputa za prijavitelje Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“, koji je izmijenjen slijedom zaprimljenih komentara na e-Savjetovanju te komunikacije i dogovora s Europskom komisijom.

Pozivom će se omogućiti mikro-, malim i srednjim poduzećima uvođenje novih tehnologija u poslovne modele i proizvodne procese, kao i provedba svih aktivnosti koje su preduvjet za kvalitetnu digitalnu transformaciju, s ciljem povećanja kvalitete i konkurentnosti te dostupnosti kulturno-umjetničkog i kreativnog proizvoda i usluga na globalnom digitalnom tržištu.

Bespovratna sredstva dodijelit će se putem otvorenog postupka dodjele u modalitetu privremenog  poziva. Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava u okviru ovog Poziva jest 33.180.702,10 eura (250.000.000,00 kuna).

 • GRUPA A – Državne potpore, uključujući potpore male vrijednosti za aktivnosti povezane s provedbom projekta.
  • Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku u obliku državnih potpora iznosi 816,84 EUR odnosno 300.000,00 HRK po projektnom prijedlogu , a najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom prijedlogu je 995.421,06 EUR odnosno 7.500.000,00 HRK .
 • GRUPA B – Potpore male vrijednosti (de minimis potpore).
  • Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku u obliku potpora male vrijednosti (de minimis potpora) iznosi 272,28 EUR odnosno 100.000,00 HRK po projektnom prijedlogu, a najviši iznos bespovratnih sredstava male vrijednosti (de minimis) koji se može dodijeliti po pojedinom prijedlogu iznosi 200.000,00 EUR odnosno 1.506.900,00 HRK .

Predmet Poziva : Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija. Ovim će se pozivom poslovnim subjektima u području kulturnih i kreativnih industrija omogućiti jačanje kapaciteta za prilagodbu poslovanja novom regulatornom i zakonodavnom okviru jedinstvenog digitalnog tržišta te stvaranje, promicanje i distribucija novih inovativnih proizvoda i usluga.

Svrha Poziva : Cilj poziva je jačanje kapaciteta kulturnih i kreativnih industrija za poslovanje na jedinstvenom digitalnom tržištu u skladu s novim regulatornim i zakonodavnim okvirom te razvoj novih inovativnih procesa, proizvoda i usluga što će doprinijeti kulturnoj i medijskoj raznolikosti i pluralizmu.

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća koja imaju manje od 25 % udjela javnog vlasništva kako je utvrđeno u Prilogu I. Definicija MSP-ova Uredbe 651/2014.

 • Prihvatljivi prijavitelji grupe A:
  • trgovačka društva obrti
  • ustanove u kulturi
  • umjetničke organizacije osnovane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i upisane u Registar umjetničkih organizacija pri Ministarstvu kulture i medija te koje vode dvojno knjigovodstvo sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.
 • Prihvatljivi prijavitelji grupe B:
  • fizičke osobe izvan radnog odnosa koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja i članovi su jedne od umjetničkih strukovnih udruga na temelju čijih potvrda se ostvaruju porezne olakšice
  • obrti
  • umjetničke organizacije osnovane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i upisane u Registar umjetničkih organizacija pri Ministarstvu kulture i medija te koje vode dvojno knjigovodstvo sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

Prihvatljive djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD 2007.) su:

 • ARHITEKTURA
  • 11 Arhitektonske djelatnosti
 • DIZAJN
  • 10 Specijalizirane dizajnerske djelatnosti
 • ELEKTRONIČKI MEDIJI
  • 10 Emitiranje radijskog programa
  • 20 Emitiranje televizijskog programa
  • 12 Internetski portali
 • FILM
  • 11 Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa
  • 12 Djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova, videofilmova i televizijskog programa
  • 13 Distribucija filmova, videofilmova i televizijskog programa
  • 14 Djelatnosti prikazivanja filmova
 • FOTOGRAFIJA
  • 20 Fotografske djelatnosti
 • GLAZBA I IZVEDBENE UMJETNOSTI
  • 20 Umnožavanje snimljenih zapisa
  • 20 Djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa
  • 01 Izvođačka umjetnost
  • 02 Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti
 • IZDAVAŠTVO
  • 11 Izdavanje knjiga
  • 13 Izdavanje novina
  • 14 Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija
  • 19 Ostala izdavačka djelatnost
  • 30 Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača
  • 61 Trgovina na malo knjigama u specijaliziranim prodavaonicama
 • MUZEJI, KNJIŽNICE I BAŠTINA
  • 01 Djelatnosti knjižnica i arhiva
  • 02 Djelatnosti muzeja
 • VIDEOIGRE – prihvatljiva su poduzeća za izradu videoigara koja mogu dokazati iskustvo u proizvodnji komercijalno distribuiranih videoigara u periodu od 1.1.2019. do datuma objave Poziva. Prijavitelj mora dostaviti poveznicu na jednu od prethodno objavljenih videoigara na distribucijskoj platformi na kojoj poduzeće mora biti navedeno kao proizvođač videoigre ili doprinos poduzeća proizvodnji videoigre prijavitelj dokazuje kopijom ugovora o proizvodnji videoigre.
  • 21 Izdavanje računalnih igara
  • 01 Računalno programiranje
 • UMJETNOST
  • 03 Umjetničko stvaralaštvo
  • 04 Rad umjetničkih objekata
 • UMJETNIČKI I TRADICIJSKI OBRTI – niže navedene djelatnosti su prihvatljive samo ako ih obavljaju obrti koji imaju status tradicijskog, odnosno umjetničkog obrta i navedeni su na Popisu tradicijskih i umjetničkih obrta koji je objavljen na mrežnim stranicama Hrvatske obrtničke komore (https://www.hok.hr/cehovi-i-sekcije/tradicijski-i-umjetnicki-obrti/popis-obrta).
  • 12 Proizvodnja putnih i ručnih torba i slično, sedlarskih i remenarskih proizvoda
  • 29 Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala
  • 41 Proizvodnja keramičkih proizvoda za kućanstvo
  • 49 Proizvodnja ostalih proizvoda od keramike
  • 12 Proizvodnja nakita i srodnih proizvoda
  • 13 Proizvodnja imitacije nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda
  • 20 Proizvodnja glazbenih instrumenta.

 

 

Obratite nam se za pomoć pri procjeni prihvatljivosti za pozive te za izradu projektnog prijedloga na mail adresu: info@euro-projekt.hr.

.

 

Ostale novosti