Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu

Podijeli

Otvoren je Poziv ”Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu”.

Podnošenje projektnih prijedloga na Poziv započinje travnja 2023. godine u 09:00 sati.

Rok za dostavu projektnih prijedloga na Poziv završava 19. lipnja 2023. godine u 09:00 sati.

Predmet Poziva je podupiranje ulaganja za proizvodnju električne energije korištenjem obnovljivih izvora energije u cilju ispunjenja sljedećih obveza RH do 2030. godine:

  • smanjenja emisija stakleničkih plinova iz ETS sektora i sektora izvan ETS-a (u odnosu na 2005. godinu),
  • smanjenja potrošnje isporučene energije u odnosu na referentnu isporučenu energiju, odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera,
  • povećanja udjela OIE u bruto neposrednoj potrošnji energije.

Ukupna alokacija: 60.000.000,00 eura

 • Najniži iznos sredstava iznosi: 100.000,00 eura
 • Najviši iznos sredstava iznosi: 2.000.000,00 eura po pojedinačnom projektnom prijedlogu, a po Prijavitelju do najvišeg iznosa 4.000.000,00 eura
 • Sredstava će se raspodijeliti prema vrsti ulaganja:
  • fotonaponske elektrane – alokacija 50.000.000,00 eura
  • elektrane na biomasu – alokacija 5.000.000,00 eura
  • bioplinske elektrane – alokacija 5.000.000,00 eura

U okviru jednog projektnog prijedloga nije moguće ostvariti pravo na sredstva Modernizacijskog fonda za više vrsta ulaganja već se za svaku vrstu ulaganja mora podnijeti pojedinačni projektni prijedlog.

Intenzitet potpore:

 

NUTS 2

Područje potpore

Mikro i malo poduzeće Srednje poduzeće Veliko poduzeće Vezana tipologija Programa potpore
HR05 Grad Zagreb 70,00% 60,00% 50,00% Poglavlje VIII, Intenzitet potpore točka 1.a
HR02 Panonska Hrvatska

HR03 Jadranska Hrvatska

HR06 Sjeverna Hrvatska

80,00% 70,00% 60,00% Poglavlje VIII, Intenzitet potpore točka 1.a

 

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti trgovačka društva i obrtnici odnosno mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici, koji temeljem Odluke NKD, pripadaju području C Prerađivačka industrija i području D odjeljku 35.30 Opskrba parom i klimatizacija.
 • Najmanje jedinu godinu registriran za prihvatljive djelatnosti prije predaje projektnog prijedloga
 • Ima najmanje jednog zaposlenog na puno radno vrijeme na temelju sati rada godinu dana prije predaje projektnog prijedloga
 • Ima pozitivnu EBITDU u 2022. godini.

Projektne aktivnosti:

 1. Izgradnja integriranih i/ili neintegriranih fotonaponskih elektrana pri čemu stupanj korisnog djelovanja fotonaponskih modula mora iznositi najmanje 20%
 2. Izgradnja elektrane na biomasu pri čemu u skladu s glavnim projektom stupanj korisnog djelovanja toplinske energije u postrojenju može iznositi najmanje 50% te najmanje 30% biomase mora biti osigurano iz ostataka proizvodnog procesa Prijavitelja
 3. Izgradnja elektrane na bioplin pri čemu u skladu s glavnim projektom stupanj korisnog djelovanja toplinske energije u postrojenju može iznositi najmanje 50% te moraju biti zadovoljeni uvjet za proizvodna postrojenja sa zatvorenim spremnikom digestata – maseni udio tekućeg i krutog gnoja ili biootpada mora iznositi najmanje 70%, odnosno maseni udio sirovina dobivenih siliranjem žitarica, livadnih trava ili drugih poljoprivrednih ili energetskih usjeva ne može biti veći od 30% masenog udjela u supstratu na godišnjoj razini.
 4. Postavljanje sustava za skladištenje električne energije (baterije) na lokaciji OIE elektrane, samo uz provođenje aktivnosti pod brojem 1. i/ili 2. i/ili 3.
 5. Projektantski nadzor i stručni nadzor građenja te koordinacija zaštite na radu u fazi izvođenja radova aktivnosti navedenih pod brojem 1., 2., 3. i 4.

Prihvatljivi troškovi:

 • Izgradnje integriranih i/ili neintegriranih fotonaponskih elektrana do puštanja u pogon, što uključuje troškove izvođenja radova, nabavu fotonaponskih modula (obuhvaća pripadnu podkonstrukciju i DC razvod) instalirane snage do 50% više od priključne snage u smjeru predaje u mrežu, pretvarača (invertera), priključnog ormara, regulacijske, mjerne i ostale opreme za prikupljanje i prikazivanje podataka, opreme obračunskog mjernog mjesta – za FN sustave u mrežnom pogonu, gromobranske instalacije FN elektrane i ostale opreme za pravilan rad sustava
 • Izgradnje elektrane na biomasu do puštanja u pogon, što uključuje troškove izvođenja radova, nabave i ugradnje sustava i opreme za proizvodnju električne energije iz biomase
 • Izgradnje elektrane na bioplin do puštanja u pogon, što uključuje troškove izvođenja radova, nabave i ugradnje sustava i opreme za proizvodnju električne energije iz bioplina
 • Postavljanja sustava za skladištenje električne energije (baterije) do puštanja u pogon, što uključuje troškove izvođenja radova, nabave i ugradnje sustava i opreme za skladištenje energije (baterije), pri čemu kapacitet baterije ne smije iznositi više od 25% najviše dnevne proizvodnje električne energije u jednogodišnjem razdoblju
 • Projektantskog nadzora i stručnog nadzora što uključuje troškove usluga projektantskog nadzora i troškove usluga stručnog nadzora građenja koji provodi nadzorni inženjer
 • Koordinacije zaštite na radu što uključuje troškove usluga koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova.

 

Obratite nam se za pomoć pri procjeni prihvatljivosti za pozive te za izradu projektnog prijedloga na mail adresu: info@euro-projekt.hr.

Ostale novosti