Objavljen poziv: „Jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije“

Podijeli

 

Predmet Poziva:

 • Poticanje strukturnih promjena u regionalnim gospodarstvima kroz razvoj novih proizvoda i usluga u nišama više dodane vrijednosti, odnosno poduzetnicima omogućiti diversifikaciju poslovanja i razvoj novih proizvoda u okviru prioritetnih niša RLV-ova Jadranske, Panonske ili Sjeverne Hrvatske te poticanje rješavanja ključnih društvenih izazova tih regija.

Svrha Poziva:

 • Usmjeriti potpore za projekte istraživanja i razvoja i razvoj tehnološke infrastrukture u svrhu razvoja prioritetnih niša grupiranih u RLV-ove u okviru S3 tematskih područja.

Ukupna alokacija iznosi: 100.000.000,00 eura i raspodjeljena je u tri omotnice:

 • Jadranska Hrvatska – 32.812.500,00 eura
 • Panonska Hrvatska – 43.750.000,00 eura
 • Sjeverna Hrvatska – 23.437.500,00 eura.

Iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom projektu iznosi:

 • Najniži iznos: 500.000,00 eura
 • Najviši iznos: 3. 000.000,00 eura.

Intenzitet potpore:

Prihvatljivi prijavitelji/partneri:

 • Prihvatljiv prijavitelj je mikro, malo, srednje ili veliko poduzeće.
 • SPIN konzorcij mora uključivati minimalno tri poduzetnika, od čega minimalno dva poduzetnika moraju biti MSP, koji imaju sjedište ili podružnicu na području Jadranske, Panonske ili Sjeverne Hrvatske.
 • SPIN konzorcij može uključivati jednu ili više organizacija za istraživanje i širenje znanja (OIŠZ) registrirane u RH koje svojim aktivnostima istraživanja i razvoja ili istraživačkim kapacitetima mogu pridonijeti razvoju inovativnih proizvoda i/ili usluge veće dodane vrijednosti.
 • Svi poduzetnici, članovi SPIN konzorcija moraju biti iz iste regije.
 • Članovi konzorcija smatraju se partnerima. 

 

Prihvatljive aktivnosti:

 • Aktivnosti istraživanja i razvoja:
  • industrijsko istraživanje (TRL od 2 – 4)
  • aktivnosti eksperimentalnog razvoja koje završavaju s (TRL 5-8)
  • izradu studije izvedivosti
 • Aktivnosti ulaganja u infrastrukturu za testiranje i eksperimentiranje (tehnološku infrastrukturu).

 

Prihvatljivi troškovi:

 • Prihvatljivi troškovi za prijavitelja (nositelj SPIN konzorcija) i partnera koji je poduzetnik:
  • Troškovi plaća istraživačkog, tehničkog i ostalog pomoćnog osoblja prijavitelja i partnera
  • Trošak amortizacije instrumenata i opreme
  • Troškovi ugovornih istraživanja znanja i patenata kupljenih ili licenciranih vanjskih izvora po tržišnim uvjetima
  • Troškovi savjetodavnih i sličnih usluga
  • Ostali izdaci nastali isključivo kao posljedica provedbe projekta: materijal, potrošna roba; troškovi   upravljanja projektom i troškove provođenja postupaka nabave, troškovi informiranja i vidljivosti; troškovi za  provedbu dodatnih aktivnosti kojima se ostvaruje pozitivan utjecaj na horizontalna načela
  • Neizravni troškovi po fiksnoj stopi do visine od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja
  • Troškovi izrade studije izvedivosti
  • PDV na prihvatljive troškove koji plaća Korisnik/Partner i za koji ne može osigurati njegov povrat.
 • Prihvatljive kategorije troškova za prijavitelja (nositelj SPIN konzorcija):
  • Trošak ulaganja u materijalnu imovinu koja se koristi za aktivnosti Projekta, a sastoji se od postrojenja, novih strojeva i opreme i ostalih potrebnih resursa, te s njima povezanih troškova aktiviranja, transporta i stavljanja u pogon.
 • Prihvatljive kategorije troškova za OIŠZ:
  • Troškovi plaća istraživačkog, tehničkog i ostalog pomoćnog osoblja OIŠZ
  • Neizravni troškovi po fiksnoj stopi do visine od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja
  • Troškovi amortizacije instrumenata i opreme.

Projektni prijedlozi u okviru Poziva  podnositi će se od 1. veljače 2024. godine do 5. lipnja 2024. godine.

 

Ostale novosti

Inovacijski vaučeri za MSPove

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je poziv “Investicijski vaučeri za MSP-ove” Svrha ovog Poziva Ovim pozivom pruža se stručna podrška mikro,