Objavljen natječaj za intervenciju 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima, za projekte izgradnje ili rekonstrukcije nerazvrstanih cesta

Podijeli

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je, 22. prosinca 2023. godine Natječaj za provedbu intervencije 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027. za projekte izgradnje ili rekonstrukcije nerazvrstanih cesta.

Sažetak natječaja: 

  • Ulaganje u javnu infrastrukturu doprinosi ublažavanju nepovoljnih demografskih kretnji na ruralnom području i omogućuje povoljnije uvjete za društveni i održivi gospodarski razvoj.
  • Prihvatljivi troškovi su građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) nerazvrstane ceste.

Prihvatljivi korisnici su jedinice lokalne samouprave.

Intenzitet javne potpore ovisi o razvrstavanju jedinica lokalne samouprave u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti („Narodne novine“, broj 132/17) te iznosi:

  •  do 80 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u VII. i VIII. skupinu
  •  do 90 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u V. i VI. skupinu
  •  do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u I., II., III. i IV. skupinu.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po ovome Natječaju je 30.000.000,00 EUR.

  • Najniža vrijednost javne potpore po projektu iznosi 200.000,00 EUR, a najviša 2.000.000,00 EUR.
  • Najviša ukupna vrijednost projekta kod podnošenja prvog i drugog dijela Zahtjeva za potporu (uključujući sve prihvatljive i neprihvatljive troškove) iznosi 2.500.000,00 EUR.

Rok za podnošenje prvog dijela zahtjeva za potporu je od 4. ožujka 2024. godine od 12:00 sati do 4. travnja 2024. godine do 12:00 sati.

Obratite nam se  za izradu projektnog prijedloga na mail adresu: info@euro-projekt.hr.

 

Ostale novosti

Inovacijski vaučeri za MSPove

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je poziv “Investicijski vaučeri za MSP-ove” Svrha ovog Poziva Ovim pozivom pruža se stručna podrška mikro,