INDIKATIVNI PLAN OBJAVE NATJEČAJA 2020.

Podijeli

Mjera 1 – Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja Mjera 1 Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja kontinuirano

Mjera 2 Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima Mjera 2 Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima kontinuirano

Mjera 19 – Potpora za lokalni razvoju sklopu inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice) 19.3.1 „Priprema aktivnosti projekta suradnje“ Siječanj 2020.

Mjera 5 – Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“

Veljača 2020.

Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.2.1 „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“

Veljača 2020.

Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.2.2 „Korištenje obnovljivih izvora energije“

Veljača 2020.

Mjera 6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja 6.4.1. „Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnom području“ Veljača 2020.

Mjera 6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“

Ožujak 2020.

Mjera 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma 8.5.1 „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura“

Ožujak 2020.

Mjera 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma 8.5.2 „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“

Ožujak 2020.

Mjera 10 – Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene 10.2. „Očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih resursa u poljoprivredi“

Ožujak 2020.

Mjera 16 – Suradnja 16.1.2 „Operativne skupine“ Ožujak 2020.

Mjera 17 – Upravljanje rizicima 17.1.1 „Osiguranje usjeva, životinja i biljaka“ Ožujak 2020.

Mjera 3 – Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode 3.1.1. „Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje“ Travanj 2020.

Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.3.3 „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“ Travanj 2020.

Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.4.1 „Neproizvodna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša“

Travanj 2020.

Mjera 16 – Suradnja 16.1.1 „Potpora za osnivanje operativnih skupina“

Travanj 2020.

Mjera 3 – Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode 3.2.1. „Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja“ Svibanj 2020.

Mjera 9 – Uspostavljanje skupina proizvođača i organizacija 9.1.1 „Uspostavljanje proizvođačkih grupa i organizacija“ Svibanj 2020.

Mjera 16 – Suradnja 16.4.1 „Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta“ Svibanj 2020.

Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – Biljna proizvodnja – krumpir Lipanj 2020.

Mjera 5 – Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti 5.2.1 „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“ Rujan 2020.

Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – Prelazak sa kaveznog na alternativni način držanja u proizvodnji konzumnih jaja Studeni 2020.

Ostale novosti

Dokazivanje inovativnog koncepta – Drugi Poziv

  Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Drugi poziv- Dokazivanje inovativnog koncepta. Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 01.10.23, 00:00 Rok za podnošenje projektnih

Isti partner u novom dizajnu

  Svaka promjena u životu znači prekretnicu, pokazuje jasnu želju na van. Naše želje i aspiracije išle su upravo u smjeru prihvaćanja

Vaučeri za digitalizaciju

Svrha (cilj) Poziva Svrha je ovog Poziva doprinijeti povećanju razine digitalne zrelosti MSP-ova kroz razvoj digitalnih poslovnih modela, jačanje kapaciteta za provedbu

Poziv: „Ciljana znanstvena istraživanja“

  Cilj  Poziva: Povećanje razine razvoja novih tehnologija, proizvoda i procesa provođenjem kolaborativnih primijenjenih istraživanja   Posebni ciljevi Poziva: Unaprjeđenje suradnje istraživačkih