Objavljen nacrt natječaja 6.4.1. »RAZVOJ NEPOLJOPRIVREDNIH DJELATNOSTI U RURALNIM PODRUČJIMA«

Objavljen nacrt natječaja 6.4.1. »RAZVOJ NEPOLJOPRIVREDNIH DJELATNOSTI U RURALNIM PODRUČJIMA«

SVRHA NATJEČAJA 6.4.1. – razvoj postojeće nepoljoprivredne djelatnosti uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja.

PRIHVATLJIVI KORISNICI: Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika. Fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju.

IZNOS POTPORE: 3 500 – 200 000 Eura

INTENZITET: 70% (za kupovinu poljoprivredne mehanizacije uključujući sve samostalne i/ili priključne uređaje, oruđa i alate – 40%)

UKUPNA VRIJEDNOST NATJEČAJA: 100 000 000 KN

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI KORISNIKA: 

Korisnik mora biti registriran za djelatnost ili uslugu koju razvija najmanje godinu dana u trenutku objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju i baviti se djelatnošću ili uslugom koju razvija u trenutku objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju.

U sektoru pružanja usluga poljoprivrednom i šumskom mehanizacijom/strojevima i opremom (uključujući sve samostalne i/ili priključne uređaje, oruđa i alate za radove) korisnik mora imati prihod od usluga u iznosu od najmanje 75.000,00 HRK (bez pružanja usluga među povezanim i partnerskim poduzećima) u trenutku objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju.

Dopunska djelatnost mora biti registrirana u jedinici lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva ili u susjednoj JLS.

Korisnik pri podnošenju Zahtjeva za potporu mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 2.000 eura.

Fizičke osobe moraju imati najmanje jednog zaposlenika na puno radno vrijeme na poljoprivrednom gospodarstvu u trenutku objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju.

Kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva / vlasnik obrta mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi samostalne djelatnosti. Korisnik mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi samostalne djelatnosti najmanje godinu dana u trenutku objave nacrta Natječaja 6.4.1. na e-savjetovanju.

Pravne osobe moraju imati iskazanog najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje.

Prihvatljivi sektori za ulaganje kroz ove mjere su: 

sektor prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda u skladu s propisima koji uređuju ovo područje

sektor pružanja usluga u ruralnim područjima, u skladu s propisima koji uređuju svako pojedinačno područje, a koji može obuhvaćati:

usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima

usluge u društvenim djelatnostima

intelektualne usluge

3. sektor turizma u ruralnom području, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje

4. sektor tradicijskih i umjetničkih obrta, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI PROJEKTA

Projekti se moraju provoditi u naseljima s najviše 5.000 stanovnika u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva ili u susjednoj JLS u naselju do 5.000 stanovnika.

Projektom korisnik mora očuvati postojeća radna mjesta ili stvoriti nova radna mjesta najkasnije u periodu unutar 24 mjeseca od datuma podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu. 

Građenje (izgradnja/rekonstrukcija) građevine ne smije započeti prije podnošenja zahtjeva za potporu, odnosno ulaganje u dovršetak građenja (stavaka koje nisu izvedene) nije prihvatljivo za financiranje u okviru Natječaja 6.4.1. 

Korisnik ne smije smanjiti ekonomsku veličinu gospodarstva ispod donjeg praga SO-a zadanog za razred/veličinu gospodarstva za koju je ostvario bodove 

Ulaganje u djelatnost cestovnog prijevoza tereta za najamninu ili naknadu nije prihvatljivo unutar ovog Natječaja. 

Korisnik mora izraditi poslovni plan za razvoj nepoljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu u kojem mora dokazati ekonomsku održivost projekta. 

U sektoru turizma u ruralnim područjima ulaganja u smještajne kapacitete prihvatljiva su samo u naseljima do 5.000 stanovnika unutar jedinica lokalne samouprave koje su prema indeksu razvijenosti svrstane u skupine od I-VI 

LISTA PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA

TURIZAM U RURALNOM PODRUČJU

Građenje/rekonstrukcija objekata

– za pružanje turističkih usluga

– za pružanje ugostiteljskih usluga pripremanja i/ili usluživanja jela, pića i napitaka

Opremanje objekata

– za pružanje turističkih usluga

– za pružanje ugostiteljskih usluga pripremanja i/ili usluživanja jela, pića i napitaka

Kupnja novih gospodarskih vozila i plovila, strojeva i opreme

Kupnja živih životinja u svrhu obavljanja turističke djelatnosti

USLUGE U RURALNIM PODRUČJIMA

Građenje/rekonstrukcija objekata

– za pružanje usluga u poljoprivredi

– za pružanje usluga u šumarskim djelatnostima

– za pružanje usluga u veterinarskim djelatnostima

– za pružanje usluga u društvenim djelatnostima

– za pružanje intelektualnih usluga

Opremanje objekata

– za pružanje usluga u poljoprivredi

– za pružanje usluga u šumarskim djelatnostima

– za pružanje usluga u veterinarskim djelatnostima

– za pružanje usluga u društvenim djelatnostima

– za pružanje intelektualnih usluga

Kupnja novih gospodarskih vozila, strojeva i opreme

Kupnja živih životinja u svrhu obavljanja usluga u ruralnim područjima

PRERADA, MARKETING I IZRAVNA PRODAJA LOKALNIH

Građenje/rekonstrukcija

– objekata/prostora/objekata za preradu i /ili skladištenje (uključujući i mrežu unutarnjih puteva, energetskih objekata, električnih instalacija, plinskih instalacija, vodovoda i odvodnje sa objektima za obradu otpadnih voda, ventilaciju i klimatizaciju)

– objekata za izravnu prodaju na poljoprivrednom gospodarstvu

Opremanje

– objekata/prostora/objekata za preradu i/ili skladištenje (uključujući i mrežu unutarnjih puteva, energetskih objekata, električnih instalacija, plinskih instalacija, vodovoda i odvodnje sa objektima za obradu otpadnih voda, ventilaciju i klimatizaciju)

– oprema za izravnu prodaju i prodajna mjesta

– oprema za pakiranje i označavanje proizvoda

Kupnja novih gospodarskih vozila, strojeva i opreme

TRADICIJSKI, UMJETNIČKI OBRTI, OBRTI ZA IZRADU SUVENIRA

Građenje/rekonstrukcija objekata

– u kojima se obavlja djelatnost tradicijskog obrta

– u kojima se obavlja pakiranje i trženje proizvoda tradicijskog obrta

Opremanje objekata

– u kojima se obavlja djelatnost tradicijskog obrta, pakiranje i trženje proizvoda tradicijskog obrta

Kupnja novih gospodarskih vozila, strojeva i opreme

Kupnja živih životinja u svrhu obavljanja djelatnosti

KUPNJA ZEMLJIŠTA I OBJEKATA RADI REALIZACIJE PROJEKTA DO 10% VRIJEDNOSTI UKUPNO PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA PROJEKTA (BEZ OPĆIH TROŠKOVA), UZ MOGUĆNOST KUPNJE PRIJE PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA POTPORU ALI NE PRIJE 1. SIJEČNJA 2014. GODINE

Svi navedeni troškovi unutar Liste prihvatljivih troškova uključuju i troškove za pripadajući hardware i software koji omogućuje vođenje proizvodnih procesa te izradu mrežne stranice u svrhu informiranja i promidžbe djelatnosti povezane s projektom

MAKSIMALNI IZNOS TROŠKOVA ZA SUFINANCIRANJE GOSPODARSKIH VOZILA U SVRHU OBAVLJANJA DJELATNOSTI:

GOSPODARSKO VOZILO ZA PRIJEVOZ TERETA – KAMION – 715.907,00

GOSPODARSKO VOZILO ZA PRIJEVOZ TERETA – KOMBI – 208.026,00

GOSPODARSKO VOZILO ZA PRIJEVOZ TERETA – PICK-UP – 200.480,00

GOSPODARSKO VOZILO ZA PRIJEVOZ TERETA – LAKO – 132.265,00

GOSPODARSKO VOZILO ZA PRIJEVOZ PUTNIKA – 113.246,00

PLOVILA – 178.000,00

Cijene maksimalnih iznosa troškova iskazane su u kunama bez PDV-a.

KRITERIJI ODABIRA

Bodovanje za Natječaj 6.4.1. je ostalo identično kao i na prošlom natječaju. Boduje se stvaranje novih radnih mjesta (2 nova radna mjesta – 15 bodova, 1 – 10 bodova i očuvanje postojećih radnih mjesta 5 bodova), dužina upisa poljoprivrednog gospodarstva(od 6-10) u Upisnik poljoprivrednika, veličina gospodarstva od 8 -15 bodova ( ako je veće od 30 000 eura ne ostvaruju se bodovi po ovom kriteriju), sektor u koji se ulaže ( najviše prerada/marketing(20), pa usluge(15), turizam(10) i tradicijski i umjetnički(5) obrti) i lokacija (razvijenosti jedinice lokalne samouprave, od 4-20). Dodatne bodove je moguće ostvariti kroz horizontalne kriterije( utjecaj na okoliš i ranjive skupine) i stručnu spremu i radno iskustvo nositelja/odgovorne osobe.

Maksimalan broj bodova koji se mogu ostvariti je 100, a prag prolaznosti 40.

Ako trebate dodatne informacija ili konzultantske usluge za prijavu slobodno nas kontaktirajte

+385 (95) 359 5772
+385 (95) 356 9711
info@euro-projekt.hr
Savska 41, 15.kat zgrade Zagrepčanke
10 000 Zagreb